Disclaimer

Deze website werd gemaakt door BhapP in opdracht van Klussenbedrijf Van Mansom. De inhoud wordt volledig beheerd door Klussenbedrijf Van Mansom.

Alle informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan (door Klussenbedrijf Van Mansom noch BhapP). De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BhapP noch Klussenbedrijf Van Mansom kan garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. BhapP, Klussenbedrijf Van Mansom en eventuele overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. BhapP en Klussenbedrijf Van Mansom aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door hen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar hun site(s).

Bij berekeningen en voorbeelden op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet is vastgesteld of die op uw situatie van toepassing zijn. De berekeningen en voorbeelden zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.